Hoàng Hoa Tiểu Các

Nghênh Ngang – Vu Triết

Quảng cáo

Tác giả: Vu Triết. 

Link Tấn Giang:

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2956313

Và đã được sự cho phép của tác giả.

Văn án:

Vườn trường, cường cường, HE.

Nhân vật chính: Tưởng Thừa x Cố Phi | vai phụ: khỏi quan tâm, dù sao mọi người cũng ếch nhớ được đâu :3

Tưởng Thừa cảm thấy mùa đông năm nay lạnh vô cùng. Bởi vì mâu thuẫn và xa cách quá lâu, nên khi cậu từ nhà cha mẹ nuôi đã sống hơn mười năm trở về cố hương, đối mặt với người cha cùng huyết thống lại thấy cực kỳ xa lạ.

Một sự cố ngoài ý muốn, khiến anh em Cố Phi và Cố Miểu đột nhiên xen vào cuộc sống của cậu. Thành phố xa lạ, con người xa lạ, lại là lứa tuổi nổi loạn, quỹ đạo cuộc sống của Tưởng Thừa đã lặng lẽ đổi thay.

P/s: Đọc xong “Sói đi thành đôi”, thật không thể không đào hố Vu Triết. :))

Quảng cáo

Quảng cáo